Thursday, 24 October 2013

உறக்கம்விழித்திருக்கும் பொழுதுகளிலும்
மனம் விழித்திருக்க மறுக்கிறது.
உன் நினைவுகளின் சுமைகளை
உள்பொதிந்து
உயிருடன் கலந்து
என் நினைவறைகளில்
நிறைத்ததாலே
நித்தமும் உன்
நிழலையேனும் தேடி
கனவுலகில் வசிப்பதால்
உடல் உறக்கம் தொலைத்து,
மனம் உறங்கியே கிடக்கிறது.

No comments:

Post a Comment